Back to Press Releases

Start av klinisk imaging-studie

Annexin Pharmaceuticals och dess samarbetspartners initierar en klinisk studie i patienter med retinal venocklusion (RVO) med användning av fluorescerande ANXV.

STOCKHOLM (September 29, 2021) – Annexin Pharmaceuticals AB (publ.) ("Annexin") meddelar att dess samarbetspartners har fått godkännande från den nederländska myndigheten att starta en innovativ klinisk s.k. imaging studie. I studien används Annexins läkemedelskandidat ANXV märkt med ett fluorescerande ämne och ges till patienter med venocklusion i näthinnan (RVO). Studien drivs av TRACER, ett kontraktsforskningsbolag specialiserat på kliniska imaging-studier och genomförs vid University Medical Center Groningen (UMCG), ett av de största sjukhusen i Nederländerna. 

ANXV har potential att snabbt förbättra näthinnans blodtillförsel och minska risken för blindhet och ge andra kortsiktiga och långsiktiga fördelar i det akuta skedet, innan ytterligare komplikationer uppstått.

I den godkända kliniska imaging-studien kommer ANXV att spåras i patientens öga över tid med hjälp av ett toppmodernt s.k. NIR fluorescenskamerasystem. Resultaten kan fungera som en bekräftelse på ANXVs specifika bindningsförmåga och kan leda till t.ex. förfining i urval av patienter med RVO i framtida kliniska prövningar.

ANXV har befunnits vara säkert och tolerabelt hos friska frivilliga försöksdeltagare i en fas 1-studie och en klinisk fas 2-studie i patienter med RVO planeras att initieras i USA senare i år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2021 kl. 09:00

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.