Back to Press Releases

Publikation pekar på möjlighet att behandla COVID-19 med ANXV

Professor Chris Reutelingsperger har tillsammans med medarbetare vid Universitet i Maastricht, Nederländerna identifierat mekanismer som förefaller orsaka lungskador vid allvarlig COVID-19 sjukdom och som kan hämmas av Annexins läkemedelskandidat ANXV.

Annexin Pharmaceuticals meddelade i juni att nya data talar för att bolagets läkemedelskandidat ANXV kan förväntas vara effektiv som behandling av allvarlig COVID-19. Dessa data har nu publicerats i den ansedda tidskriften från American Heart Associaton ”Circulation”https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050656.

Blodproppar i lungan och dålig syresättning förekommer ofta hos patienter med COVID-19. Den nu publicerade studien bygger på analys av blod från 228 COVID-19-patienter, där forskarna fann ett starkt samband mellan allvarlig lungpåverkan och vissa proteiner som driver på den immunologiska reaktionen och proppbildningen. Forskarna anser att om ANXV som förväntat blockerar ämnet fosfatidylserin kan den skadliga proppbildningen minska.

”De fosfatidylserinkatalyserade mekanismerna som driver det hyperkoagulativa tillståndet/bildandet av mikroproppar i COVID-19 kan potentiellt blockeras av ANXV”, säger professor Reutelingsperger.

Den biologiska läkemedelskandidaten ANXV är ett rekombinant humant protein, Annexin A5. Annexin A5 har i människa visats skydda och reparera celler samt motverka oönskad inflammation, bland annat genom att binda till fosfatidylserin.

Professor Chris Reutelingsperger är en ledande forskare med över 200 publikationer inom bland annat koagulations- och hjärta-kärlforskning. Han är också en pionjär inom Annexin A5-forskning och har varit drivande i många imagingstudier där Annexin A5 använts för att påvisa cell- och vävnadsskada i patienter med kärlsjukdom och cancer.

Professor Reutelingsperger är engagerad som rådgivare till Annexin Pharmaceuticals för att bistå inom grundforskning, imagingstudier och val av analyser vid kliniska studier.

Bolaget kommer att undersöka möjligheter till separat finansiering av en studie inom COVID-19, utan att äventyra resurser för Fas 1 studien i friska frivilliga eller imaging-studien. Huvudalternativen för sådan finansiering är anslag och mjuka lån.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2020 kl. 14:00

   
Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email
certifiedadviser@redeye.se.