Back to Press Releases

Jamal El-Mosleh utses till ny VD för Annexin Pharmaceuticals AB

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att styrelsen har utsett Jamal El-Mosleh till ny vd för bolaget. Jamal tillträder som vd den 16 oktober 2017.

Jamal El-Mosleh har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi med inriktning bioteknik från Chalmers Tekniska Högskola och en master från Chalmers Entreprenörsskola (Bioteknik). Han kommer närmast från en position som vd för bioteknikbolaget Immunicum AB där han var anställd från 2007 till och med 2016. Jamal var en drivande kraft när Immunicum framgångsrikt börsnoterades och tog bolagets ledande produktkandidat från idéstadie till ett omfattande internationellt kliniskt program inom flera indikationer.

”Jag är glad och stolt över att kunna presentera Jamal El-Mosleh som ny vd för Annexin. Jamal är en erfaren och driven ledare som under sina 9 år som vd för Immunicum visat att han har en mycket god affärsexpertis och jag är övertygad om att han kommer kunna leda Annexin Pharmaceuticals framgångsrikt”, säger styrelseordförande Carl-Fredrik Lindner.

”Jag är mycket glad att få uppgiften att leda Annexin Pharmaceuticals och ser fram emot att ta bolagets läkemedelskandidat ANXV genom kliniska studier. Jag upplever Annexin Pharmaceuticals som ett mycket spännande bolag med goda möjligheter att etablera sig som en framstående aktör inom hjärt- och kärlsjukdomar”, kommenterar Jamal El-Mosleh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Fredrik Lindner, styrelseordförande
Mobil: +46 70 888 77 96

info@annexinpharma.com

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017 kl. 09:15 CET. 


Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under andra kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com