Back to Press Releases

Godkännande av covid-19-studie

Maastricht Universitetssjukhus får godkännanden att starta studie med Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat, ANXV, hos patienter med covid-19.

STOCKHOLM (19 januari, 2022) – Annexin Pharmaceuticals AB (publ) meddelar att dess samarbetspartners vid Maastricht Universitetssjukhus i Maastricht, Nederländerna, har fått godkännanden från den nederländska tillsynsmyndigheten och sjukhuskommittéer för att starta en studie med ANXV (ett rekombinant humant Annexin A5) för sjukhusvårdade patienter med covid-19.

Studien följer på Annexin Pharmaceuticals slutförda fas 1-studie med ANXV på friska frivilliga. Annexin A5s potential vid virussjukdomar har lyfts fram i flera vetenskapliga publikationer med hög genomslagskraft och nyligen föreslogs Annexin A5 specifikt som en läkemedelskandidat för att minska de skador som observerats i kärlsystemet och lungor hos patienter med svår covid-19-sjukdom (se Plasma microparticles of intubated COVID-19 patients cause endothelial cell death, neutrophil adhesion and netosis, in a phosphatidylserine-dependent manner – PubMed (nih.gov)). Denna öppna studie med ANXV i kombination med standardbehandlingar kommer att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och klinisk effektpotential för flera intravenösa doser av ANXV som ges till cirka 12 patienter. De effektparametrar som ska undersökas kommer att omfatta hjärt- och lungfunktion och markörer för blodproppsbildning och inflammationstillstånd.

Dr Pieter van Paassen kommer att fungera som ansvarig studieläkare;

"Jag är verkligen glad över att välkomna det fascinerande proteinet Annexin A5 i rekombinant form, nu tillbaka i Alma mater Maastricht, där det en gång upptäcktes av prof. Chris Reutelingsperger i hans biokemilabb. Det nära samarbetet med det svenska teamet gör det nu möjligt för oss att undersöka om ANXV hämmar de förödande förstärknings-mekanismerna vi observerade vid svår covid-19, något som verkligen kan bli en s.k. game changer" (se Neutrophils and Contact Activation of Coagulation as Potential Drivers of COVID-19 – PubMed (nih.gov))

"Vi är glada över att samarbeta med Dr. van Paassen och hans team som tar detta första viktiga steg i utvärderingen av ANXV hos patienter. Annexin A5 har flera potentiella roller för att minska organskadorna som orsakas av SARS-Cov-2 och potentiellt andra virus. Positiva data kommer att stödja fortsatt klinisk utveckling i en potentiellt långvarig pandemi samt i andra sjukdomar i samband med blodproppsbildning och inflammation”, säger Dr Anna Frostegård, Chief Medical och Scientific Officer, Annexin Pharmaceuticals.

I denna s.k. prövarinitierade studie kommer Annexin Pharmaceuticals att bidra med ANXV, begränsade patientrelaterade kostnader och läkemedelsspecifik dokumentation och analyser.

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB är ett världsledande bioteknikföretag inom annexin A5-området för behandling av olika kärlsjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cellinje för storskalig produktion av ANXV.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets certified adviser, e-post certifiedadviser@redeye.se eller telefon 08-121 576 90.

Om Universitetssjukhuset Maastricht

Maastricht UMC+ (MUMC+) är en av Nederländernas åtta universitetssjukhus. Det tillhandahåller klinisk vård på toppnivå till en stor del av sydöstra Nederländerna. Tillsammans med Maastricht University levererar den vetenskaplig utbildning, bedriver translationell och klinisk forskning och tillhandahåller patientvård.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

 

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2022 kl. 11:00.