Back to Press Releases

Första patienten doserad i Annexins fas 2-studie i retinal venocklusion.

STOCKHOLM (8 november, 2022) – Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (Nasdaq First North Growth market) meddelar idag att den första patienten med ögonsjukdomen retinal venocklusion (RVO) har doserats i bolagets kliniska fas-2 studie av ANXV. 
 

RVO är en av de vanligaste orsakerna till blindhet. Godkända läkemedel mot RVO injiceras direkt i ögat och har inte någon direkt effekt på blockaden i de blodkärl som orsakar sjukdomen. Bolagets läkemedelskandidat ANXV, som ges intravenöst, har däremot potential att direkt motverka såväl blodkärlsblockaden som näthinnesvullnaden och de inflammatoriska processerna som orsakas av RVO.

Fas 2-studien är placebokontrollerad och beräknas inkludera cirka 20 patienter vid fem prövningscentra i USA. Studien undersöker säkerhet och tolerabilitet av ANXV samt effektmått relaterade till synförmåga och näthinnefunktion. Initiala säkerhetsdata från studien förväntas under slutet av 2022 och effektdata under det första halvåret av 2023. 

“Vår förhoppning är att ANXV skall visa sig vara en säker och effektiv behandling av patienter med RVO. ANXV har potential att erbjuda dessa patienter en avsevärt bättre synförmåga än de får med nuvarande mediciner", säger bolagets vetenskapliga och medicinska chef Anna Frostegård. 

"Doseringen av den första patienten i vår USA baserade fas 2-studie är en viktig milstolpe för vårt bolag. Vi fokuserar nu på genomförandet av studien och hoppas på spännande resultat", säger bolagets verkställande direktör Anders Haegerstrand.  
 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB är ett världsledande bioteknikföretag inom annexin A5-området för behandling av olika kärlsjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cellinje för storskalig produktion av ANXV.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets certified adviser.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 8 november 2022 kl. 11:30