Back to Press Releases

Europeiskt patent godkänt för Annexin Pharmaceuticals

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att det europeiska patentverket (”EPO”) formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för förebyggande eller behandling av restenos som är återförträngning av blodkärl, en av de risker som uppstår i samband med tex stentbehandlingar i patienter med akuta hjärt- och kärlsjukdomar. Godkännandet från EPO stärker bolagets patentportfölj för användandet av Annexin A5 inom hjärt- och kärlsjukdomar. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i Australien, Japan, Mexiko, Singapore och USA.

” Patentet är mycket viktigt tillskott till vår befintliga patentportfölj då det dels både avser Europa, en av de viktigaste marknaderna samt ett område med medicinskt behov, där upp till 30 procent av patienterna som får vissa typer av stentar får återförträngning. Patentet stärker Bolagets långsiktiga strategi inom hjärt-och kärlsjukdomar och beslutet är väldigt glädjande”, säger VD Annette Colin Lövgren.

Patentet, med patentnummer P46399EP, ingår i Bolagets patentfamilj ANX03 och gäller till och med 2028. Tillsammans med övriga patentfamiljer ger det ett bredare och stärkt skydd för Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV inom terapiområdet hjärt- och kärlsjukdomar. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annette Colin Lövgren, VD

Mobil: +46 70 319 06 76
E-mail: annette.colinlovgren@annexinpharma.com

www.annexinpharma.com