Back to Press Releases

Annexins valberedning utsedd inför årsstämman 2024

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) meddelar idag att valberedning har utsetts inför årsstämman 2024.

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) meddelar idag att valberedning har utsetts inför årsstämman 2024. Enligt beslut från årsstämman skall valberedningens sammansättning 2023 – 2024 bestå av representanter för de tre största aktieägarna per den 30 juni 2023, vilka är:

Mikael Lönn (ordförande)
Arne Andersson
Sebastian Jahreskog

Valberedningen ska framlägga förslag till beslut av årsstämman 2024 avseende:

  1. förslag till stämmoordförande
  2. förslag till styrelse
  3. förslag till styrelseordförande
  4. förslag till styrelsearvoden
  5. förslag till revisor
  6. förslag till revisorsarvode
  7. förslag rörande valberedning inför 2025 års årsstämma

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelse till årsstämman 2024 samt på Annexins hemsida, www.annexinpharma.com

Aktieägare som önskar lämna förslag till Annexins valberedning kan göra det till investors@annexinpharma.com senast den 29 februari 2024.