Back to Press Releases

Annexins valberedning utsedd inför årsstämman 2023

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (“Annexin” eller “Bolaget”) meddelar idag att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman 2023. Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen 2022 – 2023 bestå av representanter för de tre största aktieägarna per den 30 juni 2022.

Arbetet med sammansättning av valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av;

 

Mikael Lönn (ordförande)

Arne Andersson

Sebastian Jahreskog

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Palm, cfo, mobil: +46 70 540 40 14, e-mail: henrik.palm@annexinpharma.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 9 november 2022 kl. 11:30

 

 

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser.