Back to Press Releases

Annexin utser Dr. Mario Fsadni till Head of Ophthalmology

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) utser Dr Fsadni, ögonläkare med omfattande global erfarenhet av att leda klinisk utveckling av nya läkemedel fram till marknadsförda produkter, till ny teammedlem och Therapy Area Head, Ophthalmology.

STOCKHOLM (29 mars, 2022) – Dr. Fsadni, MBChB, MRC Ophth, MSc, LLM, FMH har erhållit sin medicinska examen och oftalmologiutbildning i Manchester, Storbritannien. Han var tidigare global medicinsk chef på Novartis Ophthalmics och Director Product Development in Ophthalmology på Allergan, innan han startade en konsultverksamhet speciellt inriktad på utveckling av läkemedel för ögonsjukdomar. Han har haft en aktiv roll i projekt som rör många terapeutiska områden inom oftalmologi, varav 16 har haft framgångsrikt nått globalt marknadsföringsgodkännande.
  

"Annexin Pharmaceuticals befinner sig i en viktig tillväxtfas och går in i kliniska studier inom retinal venocklusion (RVO) som planeras starta i USA i år, så vi välkomnar Dr. Fsadni som en formell medlem i vårt team. Han har lett flera kliniska program inom oftalmologi till globala marknadsgodkännanden inom medelstora och stora läkemedelsföretag. Dr Fsadni har redan bidragit till vår fas 2-studiedesign i RVO som konsult och kommer att tillföra ytterligare ledarskap och värdefulla insikter till vårt program både som kliniker och erfaren läkemedelsutvecklare, säger Anna Frostegård, forsknings och medicinsk chef.

"De nuvarande behandlingarna som inriktar sig mot komplikationer av RVO är långt ifrån tillräckliga och i de flesta fall finns det fortfarande kvarstående synförluster. De nya verkningsmekanismerna hos ANXV kan tillgodose ett viktigt medicinskt behov och leda till bättre syn hos patienter med retinal vensocklusion och andra näthinnesjukdomar. Jag ser fram emot denna möjlighet att bli en del av Annexin Pharmaceuticals team och fortsätta utvecklingen av ANXV som en potentiellt nydanande behandling av en vanlig orsak till synförluster” säger Dr. Fsadni.

Dr. Fsadni är bosatt i Storbritannien och tillträder sin position omedelbart.

  
Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB är ett världsledande bioteknikföretag inom annexin A5-området för behandling av olika kärlsjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cellinje för storskalig produktion av ANXV.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets certified adviser, e-post certifiedadviser@redeye.se eller telefon 08-121 576 90.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

 

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2022 kl. 15:00 CEST.