Back to Press Releases

Annexin utser Dr. Alain Thibault till Therapeutic Area Head Oncology.

STOCKHOLM 18 januari, 2023
 

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) meddelar att Dr. Thibault, en klinisk onkolog med omfattande global erfarenhet av att leda nya substanser genom klinisk utveckling, kommer att ansluta som ny teammedlem och Therapic Area Head, Oncology.

Dr Thibault tog sin medicinska examen vid McGill University Montreal, Kanada och utbildades inom onkologi och internmedicin i USA. Han har haft ledar- och specialistbefattningar på Roche, J&J och Regeneron samt medicinska chefsroller i bioteknikföretag.

"Annexin går nu in i onkologiområdet och Dr Thibaults expertis och ledarskap är både utmärkt och oerhört viktigt för oss. Dr Thibault har redan bidragit till vår fas 2-/Proof of Concept-studiedesign inom immunonkologi som konsult och kommer att tillföra ytterligare ledarskap och värdefulla insikter till vårt program både som onkolog och erfaren läkemedelsutvecklare. Han har också goda kontakter med potentiella kommersiella partners och investerare." säger Anna Frostegård, forsknings och medicinsk chef.

"Bolagets ledande läkemedelskandidat ANXV har en lovande och differentierad profil i jämförelse med dagens storsäljande immunonkologiska läkemedel. ANXV är också användbar för kemisk konjugering för att föra cellgifter till tumören med minskade biverkningar. Dessa möjligheter kan tillsammans medföra kliniska fördelar för patienterna. Jag är glad över att bli en del av Annexin Pharmaceuticals team i dess utvecklings- och partnerskapsarbete för ANXV inom onkologi." säger Dr. Thibault.

Dr. Thibault är baserad i Frankrike och tillträder sin nya position omedelbart.

Se intervju med Anna Frostegård och VD Anders Haegerstrand om onkologi här

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB är ett världsledande bioteknikföretag inom annexin A5-området för behandling av olika kärlsjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cellinje för storskalig produktion av ANXV.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets certified adviser.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 18 januari 2023 kl. 10:00