Back to Press Releases

Annexin tillkännager ett preliminärt godkännande av ett nytt amerikanskt patent som omfattar tillverkning av ANXV.

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) meddelar att det amerikanska patent- och varumärkesverket (USPTO) har meddelat ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) av det nya patentet, vilket ytterligare stärker den immateriella äganderätten och skyddet för Annexins läkemedelskandidat ANXV.

STOCKHOLM (22 april, 2022) – ANXV är ett humant Annexin A5 som produceras med rekombinant teknik i ett levande bakteriesystem. Produktionsprocesser för biologiska läkemedelskandidater som ANXV är mycket komplexa. Det krävs avsevärd tid, kunskap, ansträngningar och investeringar för att producera sådana proteiner till en kvalitet och kvantitet som är acceptabel för mänskligt bruk.

Den amerikanska patentansökan nr 17/332 968 med titeln "PROCESS OF MANUFACTURE OF ANNEXIN V" omfattar de viktigaste stegen i tillverkningsprocessen för ANXV.

”Beskedet innebär det sista steget inför att bevilja patent i USA, vilket är av stort värde för oss. ANXV kommer snart att ges till de första patienterna i USA i en klinisk fas 2-studie för potentiell behandling av retinal ven ocklusion, säger Anna Frostegård, MD, PhD, Chief Scientific and Medical Officer. "Detta nya amerikanska patent kommer att vara en viktig del av vårt produktskydd för ANXV på en stor marknad och en viktig tillgång inför affärsdiskussioner".

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB är ett världsledande bioteknikföretag inom annexin A5-området för behandling av olika kärlsjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cellinje för storskalig produktion av ANXV.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets certified adviser, e-post certifiedadviser@redeye.se eller telefon 08-121 576 90.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2022 kl. 08.00 CEST.