Back to Press Releases

Annexin tecknar exklusivt licensavtal inom cancer

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har ingått ett licensavtal med Stanford University i Kalifornien, USA som ger Annexin Pharmaceuticals exklusiv licens till patenträttigheter i samband med användning av annexin A5 för behandling av cancer.

 

STOCKHOLM (3 april, 2022) – Licensen omfattar ett nytt behandlingskoncept för cancer genom administrering av annexin A5-protein, funktionellt identiskt med Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV.  Studier visar att annexin A5 fungerar som ett potent immunmodulerande anti-cancermedel som verkar via blockering av fosfatidylserin (PS) på cancerceller (amerikanskt patent nr 11 253 568).  Konceptet att använda annexin A5 som så kallad checkpoint inhibitor har bekräftats av oberoende forskare (Kang et al., 2020 Nature Commun), där effekten av annexin A5 var jämförbar med den hos väletablerade och marknadsförda checkpoint inhibitors av typen PD-1.

 

"Att bekämpa cancer genom att upptäcka nya mekanismer och läkemedel är fortsatt en av de viktigaste uppgifterna inom läkemedelsforskningen.  De vetenskapliga bevis som stöder användningen av annexin A5 som en lovande potent ny checkpoint inhibitor för cancerbehandling har stärkts under de senaste åren med data av högsta kvalitet publicerade av oberoende grupper. Vi ser fram emot att utforska denna möjlighet ytterligare”, säger Anna Frostegård, Chief Scientific and Medical Officer.

 

"Licensen till patent som redan beviljats i USA i kombination med våra produktionspatent och kliniska fas 1-data ger Annexin Pharmaceuticals en unik position. Vi kan börja utforska det immunonkologiska området med vår läkemedelskandidat ANXV, vid sidan av vår inriktning på retinal venocklusion (RVO)”, säger Anders Haegerstrand, VD.

Villkoren för licensen är nivå med industristandard.

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB är ett världsledande bioteknikföretag inom annexin A5-området för behandling av olika kärlsjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cellinje för storskalig produktion av ANXV.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets certified adviser, e-post certifiedadviser@redeye.se eller telefon 08-121 576 90.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2022 kl. 21.00 CEST.