Back to Press Releases

Annexin senarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet till den 18 oktober 2023

Annexin Pharmaceuticals har beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten avseende tredje kvartalet. Tidigare aviserad tidpunkt för publicering var fredagen den 13 oktober 2023. Nytt datum för publicering är tisdag den 18 oktober 2023.

Anledningen är administrativa skäl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna information lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2023 kl. 18.00 CET

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB är ett ledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området för behandling av olika sjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen men även för cancer. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar med proteinet Annexin A5 och för produktion av Annexin A5.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets Certified Adviser.