Back to Press Releases

Annexin presenterar på Redeye Investor Forum i Göteborg den 14 september

Annexin Pharmaceuticals AB meddelar idag att bolaget medverkar på Redeye Investor Forum i Göteborg den 14 september 2023 kl. 18:00-20:00 där vd Anders Haegerstrand kommer att presentera den senaste utvecklingen i bolaget inklusive de nyligen presenterade lovande effektsignalerna i bolagets pågående kliniska RVO-studie.

Presentation och efterföljande frågestund sänds live via Redeyes hemsida www.redeye.se/events/ där det även är möjligt att anmäla personligt deltagande till eventet på Hotel Pigalle, Södra Hamngatan 2A i Göteborg.

Presentationen kommer också finnas tillgänglig på Annexins hemsida i efterhand på Annexin presentationer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

 

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB är ett ledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området för behandling av olika sjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen men även för cancer. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar med proteinet Annexin A5 och för produktion av Annexin A5.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets Certified Adviser.