Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals utser Susanne Andersson till CFO

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har rekryterat Susanne Andersson som Chief Financial Officer (CFO).
 

Susanne kommer att tillträda som CFO på Annexin Pharmaceuticals under april 2023 och ingå i ledningsgruppen. Hon har mångårig erfarenhet som CFO med ansvar för investerarrelationer i ett antal internationella börsnoterade bolag i olika branscher, bland annat Sedana Medical, Pricer, ChromoGenics och Nordic Mines. Senast kommer Susanne från ett interimuppdrag som CFO-konsult inom Team Interim.  

”Jag vill tacka nuvarande CFO Henrik Palm som kommer att gå i pension för fina insatser under de senaste åren hos Annexin Pharmaceuticals och samtidigt välkomna Susanne som ny CFO. Susannes erfarenhet inom både ekonomi, finansiering och IR i en publik miljö är stark och jag är övertygad om att hennes bidrag till bolagets utveckling blir tydliga”, säger VD Anders Haegerstrand

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB är ett världsledande bioteknikföretag inom annexin A5-området för behandling av olika sjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen men även för cancer. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar med proteinet Annexin A5 och för produktion av Annexin A5.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna information lämnades för offentliggörande den 21 mars 2023 kl. 08:30