Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals publicerar årsredovisningen för 2022

Annexin Pharmaceuticals publicerar idag den fullständiga årsredovisningen för 2022 på www.annexinpharma.com.

Annexins årsstämma hålls torsdagen den 25 maj 2023.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, vd, mobil: 070 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com
 

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2023 kl. 17:30

 

Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:

 

Annexinpharma årsredovisning 2022

  

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området för behandling av olika sjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen, men även för cancer. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar med proteinet Annexin A5 0ch för produktion av Annexin A5.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets Certified Adviser.