Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals publicerar årsredovisningen för 2021

Annexin Pharmaceuticals publicerar idag den fullständiga årsredovisningen för 2021 på www.annexinpharma.com.

Annexins årsstämma hålls tisdagen den 24 maj 2021.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, vd, mobil: 070 
575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com
 
Denna informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 16:00

Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:

 

https://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/

   
Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika kärlsjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cellinje för storskalig produktion av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets Certified Adviser, e-post certifiedadviser@redeye.se eller telefon 08 -121 576 90.