Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals får patent godkänt i Japan

Annexin Pharmaceuticals AB har fått patent för bolagets produktionsprocess för läkemedelskandidaten ANXV godkänt i Japan. Patentet som gäller till 2035 stärker skyddet kring bolagets viktigaste tillgång.

”Japan är en av de viktigaste marknaderna för oss och detta patent ökar våra förutsättningar för intäkter både genom produktförsäljning och licensaffärer. Patentet kompletterar vår patentportfölj som också innehåller flera godkända patent och patentansökningar för användning av Annexin A5 vid behandling av flera olika hjärt- och kärlsjukdomar”, säger Annexin Pharmaceuticals VD, Anders Haegerstrand.

Annexin Pharmaceuticals utvecklar den biologiska läkemedelskandidaten ANXV som är ett rekombinant humant protein och bygger på det kroppsegna försvarsproteinet Annexin A5. ANXV är främst avsedd att akut behandla patienter med ögon- samt hjärt- och kärlsjukdomar där skador och inflammation i blodkärl spelar en avgörande roll. Läkemedelskandidaten befinner sig i avancerad preklinisk fas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

    
Denna informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2020 kl. 17:00

   
Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.