Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals erhåller Notice of Allowance från EPO för skydd av produktionsprocess för ANXV

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) meddelar att Bolaget har erhållit besked från det europeiska patentverket (EPO) att man fått ett preliminärt godkännande (Notice of Allowance) för den europeiska patentansökan med nummer 16766559.5 vilken vid godkännande kommer skydda Bolagets produktionsprocess av läkemedelskandidaten ANXV.

”Detta är ett mycket positivt besked då ett godkänt patent i Europa, en av de viktigaste marknaderna för oss, kommer ge Bolaget skydd för produktionsprocessen av vår läkemedelskandidat, ANXV, åtminstone till 2035. Tillsammans med övriga godkända patent och pågående patentansökningar som ger skydd för användningen av Annexin A5 vid behandling av flera olika hjärt- och kärlsjukdomar anser vi att detta ger oss en mycket stark patentportfölj”, säger Annexin Pharmaceuticals vd, Jamal El-Mosleh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: 
jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com 

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och Bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl.15:20 CET.