Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) inbjuder till kommande presentationer under april och maj 2018

Välkommen att lyssna till Annexin Pharmaceuticals ABs ledning som kommer att presentera bolaget vid följande tillfällen under april och maj 2018:

Redeye Investor AW Stockholm 

Datum: 24 april 2018

Plats: Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm 

Tid: Registrering från kl. 17.30, presentationstid kl. 18.00

Länk till anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/Redeye_Investor_After_Work_Stockholm_4795 

Länk livesändning: https://www.redeye.se/live/investor-aw-24-april 

GU Ventures Göteborg

Datum: 2 maj 2018

Plats: GU Ventures, Erik Dahlbergsgatan 11, Göteborg

Tid: Registrering från kl. 17.30, presentationstid kl. 18.20

Länk till anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/Investor_After_Work_Goteborg_i_samarbete_med_GU_Ventures_1183 

Redeye Investor AW Malmö 

Datum: 3 maj 2018

Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2, Malmö 

Tid: Registrering från kl. 17.30, presentationstid kl. 18.00

Länk till anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/Redeye_Investor_After_Work_Malmo_1608 

Länk till livesändning: https://www.redeye.se/live/investor-aw-3-maj 

Redeye Early Bird Stockholm​ 

Datum: 15 maj 2018

Plats: Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm

Tid: Registrering från kl. 07.30, presentationstid kl. 08.00 

Länk till anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/Redeye_Early_Bird_2818 

Länk till livesändning: https://www.redeye.se/live/eb-15-maj 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: 
jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com 

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och Bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com