Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals AB inleder samarbete med TRACER för imagingstudier

Annexin Pharmaceuticals AB ("Annexin") planerar som tidigare presenterats att genomföra studier i människa för att visualisera potentialen för läkemedelskandidaten ANXV hos patienter med retinal venocklusion (RVO). Studien kommer att utföras i samarbete med TRACER B.V. ("TRACER"), ett forskningsföretag som specialiserat sig på molekylära avbildningstekniker och tidiga kliniska prövningar i människa. Projektet utförs inom ramen för TRACERs Excellence Program som ger innovativ teknologi en unik möjlighet att påskynda sin läkemedelsutveckling till reducerad kostnad.

Imagingstudien syftar till att visualisera bindningen av Annexins läkemedelskandidat ANXV till de områden i ögat som påverkas av RVO. Den kliniska studien kommer att använda en fluorescerande molekyl som är fäst vid ANXV utan att dess funktion ändras. Denna parade molekyl tillförs patienten genom en ytlig ven. ANXV-bindningen i ögat visualiseras med hjälp av en s.k. spaltlampa och ett mikroskop vilket är en standardteknik såväl i klinik som i forskning. Att påvisa ANXVs bindning är ett kraftfullt sätt att öka kunskapen om ANXV som en potentiell behandling av RVO. Studien omfattar ca 15 patienter och planen är att presentera data i mitten av 2021.

Annexin har utsett TRACER att genomföra studierna i Nederländerna. TRACER kommer att utföra studien som en del av sitt Excellence Program som ger lovande Life Science-företag och projekt en exklusiv möjlighet att främja sin teknik och utveckling på ekonomiskt fördelaktiga villkor och delvis till självkostnadspris.

”Det faktum att TRACER erbjöd oss att vara en del av Excellence Programmet är en bekräftelse på vårt projekts vetenskapliga meriter och det stärker vår fortsatta utveckling av ANXV som en terapi för RVO. Som ett första steg vill vi nu visa att ANXV binder till rätt områden i ögat vilket ger en indikation på att läkemedelskandidaten kan nå det stopp i blodkärlen som leder till full eller partiell blindhet efter RVO. Valet av TRACER och UMCG-sjukhuset i Groningen är logiskt eftersom Annexin A5-studier har utförts där tidigare. De tillsynsmyndigheter som ska godkänna prövningen känner dessutom till Annexin A5s biologi och säkerhetsprofil”, säger Anders Haegerstrand, VD för Annexin Pharmaceuticals.

Go van Dam, VD för TRACER kommenterar “Efter att ha hört om Annexins program stod det klart för oss att ANXV är det främsta exemplet på en mycket ny teknik som positivt kan påverka patienternas liv. Därför är vi starkt motiverade att stödja Annexin-teamet och påskynda deras läkemedelsutveckling på det mest effektiva sättet.”
 

Om TRACER B.V.

TRACER B.V. är ett s.k. CRO (Clinical Research Organization) som specialiserat sig på fast-track lösningar för klinisk prövning av innovativa biologiska terapier samt avancerade nukleära och optiska molekylära avbildningsmetoder. Tracer erbjuder sina kunder kompetens, infrastruktur och kapacitet för att generera snabba och exakta tidiga kliniska data. Dessa data visar om den testade molekylen når rätt vävnad hos människor, vilket gör kliniska prövningar mer kostnadseffektiva och produkterna når marknaden snabbare. För mer information kontakta info@tracercro.com eller besök www.tracercro.com.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2020 kl. 08:30

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se