Back to Press Releases

Annexin meddelar framgångar inom bolagets cancersatsning

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag viktiga framsteg inom bolagets prekliniska cancerforskning där läkemedelskandidaten ANXV uppvisat lovande resultat som transportör av cellgifter för att döda cancerceller.

Inom ramen för Annexins cancersatsning har bolaget framgångsrikt producerat ett så kallat konjugat där läkemedelskandidaten ANXV är kemiskt bundet till ett cellgift och tillsammans bildar en ny gemensam molekyl. ANXV-konjugatet har i cellsystem utanför kroppen visats kunna döda bland annat en typ av cancercell som tagits från en person med trippelnegativ bröstcancer, en mycket svårbehandlad form av bröstcancer. Cellgiftet i sig själv hade ingen effekt på denna mycket motståndskraftiga celltyp och utan immunceller i cellsystemet hade ANXV som förväntat inte heller någon effekt.

”Resultaten vi sett är mycket spännande eftersom det innebär att vår läkemedelskandidat ANXV har potentialen att användas ihop med etablerade cellgifter för att ta fram nya cancerläkemedel inom områden där det idag saknas effektiva behandlingar. Dessutom förväntas mildare biverkningar genom att cellgiftet kan riktas specifikt mot cancertumören,” säger Anna Frostegård, CSO/CMO på Annexin Pharmaceuticals.

”Mycket arbete återstår innan behandling av patienter kan ske, men ett viktigt delmål i vår cancersatsning som vi satte i december 2022 i samband med den riktade emissionen har nu uppnåtts,” säger Anders Haegerstrand, VD på Annexin Pharmaceuticals.

Annexin har valt att driva utveckling mot nya cancerbehandlingar baserat på att många olika cancerceller exponerar ämnet fosfatidylserin (PS), ANXV:s målmolekyl, på sin yta. En del av bolagets cancersatsning omfattar framtagning av ANXV-konjugat. Vid en konjugering av ANXV binds ett cellgift kemiskt till ANXV och effekten uppnås genom att cancerceller med en stor mängd PS på ytan transporterar konjugatet in i cellen där cellgiftet separeras från ANXV och då får sin cell-dödande verkan.

Principen att koppla cellgifter till proteiner som är riktade mot cancertumörer är välkänd och används i många godkända läkemedel. Marknaden för onkologiska konjugatläkemedel förväntas uppgå till mer än 10 miljarder US-dollar inom några år. Ett ANXV-konjugat kan bli det första konjugatläkemedlet som utnyttjar att PS finns på ytan av celler i många svårbehandlade cancerformer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

 

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB är ett ledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området för behandling av olika sjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen men även för cancer. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar med proteinet Annexin A5 och för produktion av Annexin A5.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets Certified Adviser.