Back to Press Releases

Annexin drar tillfälligt tillbaka ansökan om klinisk studie.

Annexin Pharmaceuticals har i sin korrespondens med Läkemedelsverket förstått att verket för att bevilja bolagets ansökan om klinisk prövning vill bedöma data avseende läkemedelssubstansen efter dess planerade upprening. Bolaget har därför beslutat att tillfälligt dra tillbaka sin ansökan tills denna kan skickas in på nytt med sådana data. Förfarandet bedöms ha en begränsad påverkan på tidpunkten för när studien kan starta.

Som tidigare kommunicerats har bolaget en konkret plan inför de kliniska studierna för hur läkemedelssubstansen ska renas, vilket sker med en väl beprövad teknologi.

Bolaget noterar samtidigt att många kliniska prövningar i dagsläget försenas på grund av den pågående COVID-19 pandemin. Vilka konsekvenser pandemin kan få för bolagets planerade kliniska studier är i dagsläget svårt att bedöma.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

 
Denna informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2020 kl. 17:00

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email
certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.