Back to Press Releases

Annexin beviljas ytterligare patentskydd i USA

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att läkemedelskandidaten ANXV beviljats stärkt och förlängt patentskydd av USAs patentmyndighet.

USAs patentmyndighet USPTO har godkänt ytterligare en av bolagets patentansökningar som skyddar läkemedelskandidaten ANXV, ett rekombinant humant Annexin A5 protein som för närvarande utvärderas i en klinisk fas 2-studie i ögonsjukdomen retinal venocklusion. Det nu beviljade substanspatentet (composition of matter) är ett skydd som helt nyskapade kemiska ämnen kan förväntas att få, men som sällan beviljas för proteiner som är nästintill identiska med kroppens egna. Därutöver beviljar USPTO en förlängning av patentskyddet till 2039.

”Detta är en klassisk form av produktskyddande läkemedelspatent som har stort värde vid licensförhandlingar och vid en framtida marknadslansering. Förlängningen av patentets giltighetstid ger förstås också möjlighet till ökade intäkter – och dessutom från den största enskilda läkemedelsmarknaden i världen”, säger Anders Haegerstrand, VD på Annexin Pharmaceuticals.

”Det har tagit många år men nu får vi äntligen ett starkt komplement till våra tidigare process och produktionspatent. I vanliga fall är det endast nya unika kemiska substanser som beviljas substanspatent och vi är därför mycket glada över att ANXV erhållit det här utökade skyddet i USA som ger oss en ännu starkare position på marknaden”, säger Dr. Anna Frostegård, Chief Scientific och Medical Officer på Annexin Pharmaceuticals.

Annexin Pharmaceuticals har tidigare flera godkända patent, bland annat i USA, för processen som används vid framtagning av läkemedelskandidaten ANXV. Patenten omfattar även ANXV-liknande protein, kemisk modifiering av sådana proteiner och medicinsk användning av dessa.

ANXV tas fram med hjälp av så kallad rekombinant teknologi, vilket innebär att genen för det humana proteinet Annexin A5 inkorporeras i en noggrant utvald bakteriestams genuppsättning. Bakterien kan därigenom producera stora mängder ANXV, som sedan renas fram i flera steg så att produkten kan användas i exempelvis kliniska studier eller andra tillämpningar.