20 June 2023

Henrik Palm

Henrik Palm kommer närmast från befattningen som CFO och vice-VD i Karo Pharma AB. Han har en ekonomexamen från Göteborgs Universitet. Henrik har en mångårig erfarenhet som Business Controller inom Ericssonkoncernen och som CFO för ElektronikGruppen BK AB och Feelgood Svenska AB. Anställd sedan 2019.

Aktieinnehav i Bolaget: 350 000 aktier, 1 414 761 teckningsoptioner av serie 2020/2023 och 300 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025